Den bezpečnějšího internetu

Připojujeme se k akci

Den bezpečnějšího internetu

 

Na naší škole v měsíci únoru a březnu  budou probíhat následující aktivity

Sociální sítě a jejich (ne)bezpečí- beseda pro žáky 6. ročníku o online komunikaci prostřednictvím internetu, seznámení se s riziky a možností, jak se jim bránit,
Příběhy ze světa internetu- využití videa Netstory, projektu Seznam se bezpečně k ukázání konkrétních rizik spojením s užíváním internetu a možnosti ochrany a pomoci  (5. - 9. ročník),
 Ukáži, že ohleduplně komunikovat dokáži- soutěž pro žáky (vytvoření prezentace, videa, příběhu k obrázku, testu k danému tématu)