Žáci osmých a devátých tříd se zúčastnili besedy na téma normalizace.

Tříhodinová beseda a dotazy žáků byly důkazem toho,

že hosté pan Vladimír Hučín a Ziggy Horváth svým povídáním i zpěvem velmi zaujali.

 

Beseda na téma normalizace