Schválené projekty pro rok 2013

Z Grantového systému města Olešnice byly pro rok 2013 finanční částkou podpořeny následující projekty

 

VÝLET DO ZOO - VYŠKOV

 

VELIKONOČNÍ DÍLNA

 

PŘEHLÍDKA - ZPÍVÁME SI PRO RADOST

 

PODPORA FINANCOVÁNÍ ČINNOSTI ZÁJMOVÝCH ÚTVARŮ

 

15.ROČNÍK ATLET.PŘEBORŮ O POHÁR STAROSTY

 

PODPORA ŠSK PŘI ZŠ A MŠ

 

OSLAVA DNE DĚTÍ

 

ŘEMESLNÉ DÍLNY PŘI PIVNÍCH SLAVNOSTECH

 

FOTOGRAFOVÁNÍ

                                                    

FINANČNÍ GRAMOTNOST

 

VÁNOČNÍ DÍLNIČKY

 

MIKULÁŠSKÁ NADÍLKA

 

JARNÍ DÍLNA VE ŠKOLNÍ DRUŽINĚ

 

SLOVO JE TAKY ČIN, ANEB PUTOVÁNÍ MEDIÁLNÍM  SVĚTEM

 

UKÁŽI, CO DOKÁŽI

 

LETNÍ JAZYKOVÝ TÁBOR

 

ČTU SI RÁD, KNIHA JE MŮJ KAMARÁD

 

MLADÍ MODELÁŘI

 

ARTETERAPIE

 

PREVENTINO