Dne 25. dubna naši školu navštívil pan Pavel Kotouček, aby žákům šestých tříd popovídal o účincích kouření.

Dozvěděli jsme se, že cigareta obsahuje několik chemických látek. Jsou to například nikotin, který lze po úpravě využít jako pesticid, dále třeba aceton, jenž je běžně obsažen v odlakovači či arzén, který zase slouží jako jed na krysy. Nikotin je návyková látka, a proto je náročné s kouřením přestat. Bez odborné pomoci to dokážou asi jen 2% kuřáků. Když pomineme velkou finanční náročnost tohoto „koníčku“, je hlavně ohroženo zdraví člověka. Kouřením je celá dýchací soustava intenzivně zaprašována, dochází k poškození srdce a kornatění cév.  Běžný kuřák si nashromáždí za svůj život v plících zhruba 3,5 kg dehtu.

Také jsme se zjistili, že kouřit 50 minut vodní dýmku je stejné jako vykouřit 30 cigaret. Shlédli jsme i několik videí, jak to vypadá u kuřáků v plicích, mozku, cévách, ale i v očích. Tyto snímky orgánů byly skutečně odpuzující.

Celkový dopad kouření na lidský organismus je velmi škodlivý, a proto začít s kouřením a denně se mu věnovat, je cesta ke zdravotním potížím a sebelikvidaci.

 

Kateřina Šuterová, 6. B