Sociální síť- Facebook

Při besedě s páťáky se ukázalo, že Facebook znají všichni a někteří ho už s úspěchem využívají. Slouží jim např. ke komunikaci s kamarády, k dopisování si s někým ze zahraničí nebo i s babičkou, kterou několik let neviděli.

Avšak ne už všichni znali pravidla, která svojí registrací na Facebooku odsouhlasili.

A proto pokud nám sociální sítě mají sloužit k účelu, ke kterému byly zřízeny, je důležité, aby každý z nás tato pravidla znal a zodpovědně je dodržoval.

Naši páťáci už to ví a co vy ostatní?

 

 

Několik pravidel, které jako uživatelé Facebooku máme dodržovat.

Ostatní jsou k přečtení v „Podmínky používání služby Facebook“, které si každý zájemce o zřízení účtu má přečíst dříve než odsouhlasí svoji registraci. 

 

    Neposkytnete na Facebook falešné osobní informace ani bez povolení nevytvoříte účet pro nikoho jiného.

    Nebudete vytvářet více než jeden osobní účet.

    Pokud váš účet deaktivujeme, nevytvoříte bez našeho svolení jiný.

    Nepoužijete svůj osobní profil Timeline ke svému komerčnímu obohacení a k těmto účelům budete používat Facebook Stránku.

    Nebudete službu Facebook používat, pokud je vám méně než 13 let.

    Nebudete službu Facebook používat, pokud jste odsouzeným sexuálním delikventem.

    Své kontaktní informace budete udržovat přesné a aktuální.

    Nesdělíte nikomu své heslo (nebo v případě vývojářů svůj tajný klíč), neumožníte nikomu přístup ke svému účtu ani nepodniknete žádné jiné kroky, které by mohly ohrozit bezpečnost vašeho účtu.

    Nepřenesete svůj účet (včetně jakékoli stránky nebo aplikace, kterou spravujete) na jiného uživatele bez našeho předchozího písemného svolení.

  Nebudete shromažďovat obsah nebo informace jiných uživatelů, nebo jinak získávat přístup k Facebooku, pomocí automatických nástrojů (jako jsou vyhledávací roboti, prohledávací moduly nebo scrapery) bez našeho předchozího svolení.

  Pokud vyberete pro svůj účet nebo stránku uživatelské jméno nebo jiný identifikátor, vyhrazujeme si právo jej odebrat nebo opakovat vznesení nároku, pokud jej budeme považovat za nevhodný (například v případě stížnosti vlastníka ochranné známky na uživatelské jméno, které nemá přímý vztah ke skutečnému jménu uživatele).

Nebudete na Facebooku zveřejňovat neautorizovaná komerční sdělení

    Nebudete nahrávat viry ani jiné škodlivé kódy.

        Nezapojíte se prostřednictvím Facebooku do nezákonného multi-level marketingu na pyramidovém principu.

    Nebudete se pokoušet zjistit přihlašovací údaje ani získat přístup k účtu patřícímu někomu jinému.

Nevytvoříte ani nebudete používat aplikaci třetí strany zahrnující obsah týkající se alkoholu, seznamování nebo jiný obsah pro dospělé (včetně reklam) bez použití odpovídajících omezení podle věku.

    Nebudete šikanovat, zastrašovat ani obtěžovat žádného uživatele.

        Při publikování nebo nabídce soutěží, rozdávání propagačních předmětů nebo provozování loterií („propagaci“) na Facebooku budete dodržovat naše Pokyny k propagaci a všechny příslušné zákony.

    Nebudete zveřejňovat následující obsah: nenávistné projevy, vyhrožování nebo pornografický; podněcující k násilí; nebo obsahující nahotu či graficky znázorněné nebo bezdůvodné násilí.

    Nepoužijete Facebook k činnostem nezákonným, klamavým, škodlivým nebo diskriminačním.

    Nebudete vyvíjet žádnou činnost, která by mohla způsobit ztrátu funkčnosti, přetížení nebo nesprávnou funkci nebo vzhled Facebooku, jako je útok s cílem odepření služby nebo narušení vykreslování stránek nebo jiné funkce Facebooku.

Nebudete označovat uživatele nebo posílat e-mailové pozvánky osobám, které nejsou uživateli, bez jejich souhlasu. Facebook nabízí nástroje pro sociální hlášení, které uživatelům umožňují vytvářet zpětnou vazbu související s označováním.

    Nebudete napomáhat k porušování tohoto Prohlášení nebo našich zásad ani je podněcovat.

    

vybráno z Podmínky používání služby Facebook,  https://www.facebook.com/legal/terms