Evropská akce v oblasti drog

 

Ve školním roce 2011/ 2012 jsme zapojeni do Evropské akce v oblasti drog (EAD):

 

EAD má evropské občanské společnosti posloužit jako platforma, s jejíž pomocí se zvýší informovanost a ochota k činům v rámci boje proti drogám

a snižování rizik, které souvisejí s jejich zneužíváním, a jejímž prostřednictvím se zároveň podpoří dialog a výměna osvědčených postupů.


Základní myšlenka Evropské akce v oblasti drog je prostá: jelikož se na šíření informací mezi mladými lidmi a zvyšování jejich informovanosti o rizicích spojených se zneužíváním drog podílí velmi mnoho jednotlivců a organizací, Evropská komise navrhuje, aby se všichni, kdo v tomto smyslu nesou jakoukoli formální zodpovědnost, kdo mají slovo v příslušných rozhodovacích procesech nebo vykonávají související ekonomickou nebo sociální činnost či hrají úlohu zástupce, zavázali, že v zájmu zlepšení situace podniknou konkrétní kroky.
Evropská akce v oblasti drog vychází z principu „sdílené odpovědnosti“ .