Co může udělat rodič, aby dítě nekouřilo?

 

 

Co může udělat rodič, aby jeho dítě nekouřilo?

Centrum léčby závislosti na tabáku, Pardubice 2011

doporučuje

 

 1. Všímejte si naplnění volného času dítěte, podporovat u dítěte tvořivost a záliby (zejména sportovní). Angažované dítě má menší předpoklady k užívání návykových látek. Při sportu apod. děti přivykají dosahovat úspěchu postupně,  v návaznosti na trénink - dítě se učí přirozenou formou, že nic není v životě bez vlastního přičinění, bez snahy.

 

 1. Dostatečně dítě oceňujte a chvalte za dobrá rozhodnutí, za úspěchy atd. (dítě, které se cítí být oceněno má menší sklony k vyhledávání „náhradních odměn“)

 

 1. Podporujte v dítěti sebevědomí (sebevědomé dítě má nižší potřebu prosadit se v pochybných „rolích“). Emočně křehké děti jsou ve vyšším riziku!

 

 1. Nezakazujte, ale vyjadřujte nesouhlas s kuřáctvím. Raději více vysvětlujte než zakazujte. Zákazy přitahují pozornost a mohou se stát prostředkem vzdoru vůči rodičovské autoritě. Zakazování může vést ke kouření dítěte potají a rodiče tím ztratí kontrolu nad chováním svého dítěte.

 

 1. Netrestejte dítě za kouření, jakmile zjistíte, že si zakouřilo. Promluvte si s dítětem, vysvětlete reálná rizika plynoucí z kuřáctví (zejména riziko závislosti, negativa kouření u dospívajících, omezení výběru povolání, estetické vlivy, riziko nižšího sociálního zařazení atp.  Nabídněte dítěti pravdivé informace vhodnou a zajímavou formou! Teprve po opakovaných problémech s kouřením hledejte tresty ve formě znevýhodnění (kapesné, užívání PC,..), zároveň však nabízejte atraktivní alternativy místo kouření. Motivujte dítě k nekuřáctví.

POZOR! V případě, že je dítě závislé na nikotinu, tresty nepomohou. Závislost na nikotinu se u dětí může vyvinout již během několika málo týdnů, často přitom platí pravidlo čím dříve, tím rychleji. Přestože dítě projeví upřímnou snahu zanechat kouření, nemusí se mu to vlivem abstinenčních příznaků podařit. Pamatujte, že závislost na nikotinu je podobná závislosti na „tvrdých“ drogách. V takovém případě doporučujeme návštěvu odborníka, předejdete tak zbytečnému rozostření vztahů mezi Vámi a dítětem.

 

 1. Buďte dítěti nekuřáckým příkladem, projevte sami zájem přestat kouřit, jste-li kuřák.

 

 1. V případě, že kouříte, nedovolte, aby bylo Vaše dítě vystaveno pasivnímu kouření. Pasivní kuřák přijímá všechny škodliviny v tabákovém kouři, včetně nikotinu-jako jediné návykové látky v tabákovém kouři. Měli byste si uvědomit, že některé látky jsou ve vedlejším proudu kouře dokonce v mnohonásobně vyšších koncentracích než v momentu inhalace přímo z cigarety!

 

 1. Podporovat v dítěti společenské kontakty s kamarády, u nichž je nižší předpoklad rizikového chování

 

 1. V žádném případě nekupujte dítěti cigarety nebo tabák jen proto, aby se nemuselo o cigarety prosit kamarádovi. Tím vyjadřujete souhlas a usnadňujete dítěti cestu za životem v závislosti.

 

 1. Spolupracujte se školou a odborníky.

 

 1. Doporučené internetové zdroje, kde naleznete další rady- např. jak mluvit s dětmi o kouření na: www.bezcigaret.cz; kontakty na odborníky např. na www.odvykani-koureni.cz.

 

Pamatujte, že kuřáctví dítěte není chybou dítěte, ale dospělých!