Šikana

 

Co je šikana?

 • jákékoliv chování, jehož záměrem je opakovaně ubližovat, ohrožovat nebo zastrašovat jiného člověka, případně skupinu lidí,
 • zahrnuje jak fyzický útok v podobě bití, poškozování věcí druhé osobě, tak i útok slovní v podobě vydírání, nadávek, pomluv, vyhrožování či ponižování

Jaká může být šikana?

 1. Fyzická  - agresor (osoba, která šikanuje) používá k šikanování oběti fyzické násilí, popřípadě předměty, kterými učiní útok důraznějším (baseballová pálka, batoh apod.).
 2. Slovní agrese a zastrašování - agresor oběti vyhrožuje fyzickým útokem, zastrašuje, nadává, vysmívá se ji
 3. Krádeže, ničení a manipulace s věcmi - agresor oběti ničí a odcizuje věci nebo si věci půjčuje a vrací je znehodnocené
 4. Násilné a manipulativní příkazy - agresor nutí oběť k různým nepříjemným činnostem a úkolům

 

Jaké mohou být signály pro rozpoznání šikanovaného dítěte?

 • Za dítětem domů nedochází kamarádi, spolužáci
 • Dítě je zaražené, smutné a nemluví o tom, co se děje ve škole.
 • Dochází ke zhoršení prospěchu, je nesoustředěné a často bez zájmu.
 • Před odchodem do školy nebo při příchodu ze školy si dítě stěžuje na zdravotní problémy.
 • Do školy a ze školy chodí oklikami, může chodit i za školu.
 • Domů přichází s roztrhaným oblečením, poškozenými školními pomůckami nebo bez nich.
 • Často potřebuje peníze, ztrácí kapesné, kupuje fiktivní školní pomůcky,...
 • Dítě může chodit domů hladové, přestože dostává svačiny a má zajištěné obědy ve škole.
 • Nedokáže přesvědčivě vysvětlit svoje zranění.
 • Nechce chodit na tělesnou výchovu, má odřeniny, škrábance nebo řezné rány, které se nedají uspokojivě vysvětlit.
 • Je osamocené, s nikým se nebaví, nemá kamaráda, má často smutnou náladu, působí nešťastně a ustrašeně, stává se uzavřeným.
 • Dítě trpí poruchami soustředění, je smutné natolik, že se u něj může vyvinout patologický smutek - deprese.
 • Vyhrožuje sebevraždou nebo se o ní dokonce pokusí.
 • A mnoho dalších znaků chování, které se vám jako vnímavému rodiči u vašeho dítěte zdají neobvyklé

Co mohu jako rodič dělat, pokud zjistím či mám podezření, že je mému dítěti ubližováno?

 • Především ujistěte své dítě, že jste zcela na jeho straně, má vaši plnou podporu a může se spolehnout na vaši ochranu.
 • Pokud je možné, zjistěte o útoku na vaše dítě co nejvíce informací.
 • Požádejte o pomoc ostatní osoby- členy rodiny.
 • V případě vážného fyzického napadení nechte své dítě odborně ošetřit a neposílejte ho následující dny do přímého kontaktu s předpokládanými útočníky.
 • Přijďte do školy osobně a sdělte Vaše podezření třídnímu učiteli, nebo školnímu metodikovi prevence (Lenka Němečková), výchovnému poradci (Vlasta Vaněrková), řediteli školy.