8. ročník

Kdo nás učí v  8. třídě?

Třídní učitelka 8. A: Lenka Němečková

Třídní učitelka 8. B:  Jana Sýkorová

 

Český jazyk - vyučující Lenka Veselá (8. B), Lenka Němečková (8. A)

Německý jazyk- vyučující Jana Sýkorová, Lenka Němečková, Ivana Vysloužilová

Anglický jazyk- vyučující Erika Cacková (8. A), Eva Hrnčířová (8. B)

Matematika- vyučující Lenka Němečková

Přírodopis- vyučující Marie Plíhalová

Chemie- vyučující Marie Plíhalová

Dějepis- vyučující Petra Bílková

Zeměpis- vyučující Vlasta Vaněrková

Fyzika- vyučující Miroslav Halámek

Občanská výchova - vyučující Pavel Habanec

Rodinná výchova- vyučující Lenka Němečková (8. A), Jana Sýkorová (8. B)

Výtvarná výchova - vyučující Lenka Veselá

Hudební výchova-  Ivana Vysloužilová

Tělesná výchova- vyučující Milan Reška, Pavel Habanec

Pracovní činnosti- vyučující Jana Sýkorová, Pavel Habanec

 

Ředitel školy: Vladimír Hél

Zástupkyně ředitele: Drahomíra Bednářová

 

Školní metodik prevence: Lenka Němečková

Výchovný poradce: Vlasta Vaněrková