9. ročník

Kdo nás učí v  9. třídě?

Třídní učitelka 9. A: Lenka Němečková

Třídní učitelka 9. B:  Jana Sýkorová

 

Český jazyk - vyučující Lenka Veselá (9. B), Lenka Němečková (9. A)

Německý jazyk- vyučující Jana Sýkorová, Lenka Němečková, Drahomíra Bednářová

Anglický jazyk- vyučující Lucie Komárková (9. A), Eva Hrnčířová (9. B)

Matematika- vyučující Lenka Němečková

Přírodopis- vyučující Marie Plíhalová

Chemie- vyučující Alena Hofírková

Dějepis- vyučující Pavel Habanec

Zeměpis- vyučující Lucie Komárková

Fyzika- vyučující Miroslav Halámek

Občanská výchova - vyučující Pavel Habanec

Rodinná výchova- vyučující Marie Plíhalová

Výtvarná výchova - vyučující Lenka Veselá

Hudební výchova-  Zora Habancová

Tělesná výchova- vyučující Milan Reška, Pavel Habanec

Pracovní činnosti- vyučující Milan Reška, Alena Hofírková

 

Ředitel školy: Vladimír Hél

Zástupkyně ředitele: Drahomíra Bednářová

 

Školní metodik prevence: Lenka Němečková