Wir kommunizieren auf Deutsch

 

Ve školním roce 2012 - 2013 nadále komunikujeme s našimi kamarády z Vídně, se kterými jsme měli možnost se v loňském roce osobně setkat, nejprve u nás v Olešnici a poté ve Vídni.

Nově jsme navázali spolupráci s žáky ze škol v Řecku a v Polsku.

Věříme, že při výměně dopisů a tvorbě na společných projektech si procvičíme a zdokonalíme naši němčinu a také se něco nového dozvíme o zemích, z nichž naši "Brieffreunde" pocházejí.

 

 

 

 

Fantazie přes hranice

 

Fantazie přes hranice je název projektu, při němž šesťáci vytváří s partnerskou školou ze Slovenska své vlastní literární díla.