Život a odkaz sv. Anežky České

S velkým elánem jsme se zapojili do výtvarné a literární soutěže na téma Život a odkaz sv. Anežky České, kterou pořádala Římskokatolická farnost Olešnice při příležitosti osmistého výročí od narození této české světice.

 

 Při vyhlašování výsledků, které se uskutečnilo v neděli 13. listopadu v katolickém kostele v Olešnici, jsme pozorně poslouchali, zda třeba právě někdo z nás šesťáků ... A je to tady: 1. místo ve výtvarné soutěži získává Kateřina Včelíková.

Gratulujeme!

Vznik díla