V letošním roce si připomínáme 1150 let od příchodu sv. Cyrila a Metoděje na Velkou Moravu.

Žáci z 6. B zamířili do olešnické knihovny, aby se o této významné dvojici našich dějin něco dozvěděli.

Tehdejší dobu a život bratří jim paní knihovnice přiblížila předčítáním z knih od prof. Petra Piťhy. A že samotná křesťanská mise, kterou bratři ze Soluně na Moravě vykonávali, nebyla vůbec jednoduchá, si žáci i sami zakusili. Vždyť Slované tehdy neměli ani vlastní písmo, používali pouze tzv. črty, a proto se také většina vědění předávala ústně. A víte, jak to dopadne, když jeden říká něco druhému? Šesťáci si to hned vyzkoušeli. A výsledek? Po předání mezi sedmnácti lidmi byla původní informace získaná od paní knihovnice zcela pozměněná.

V takových podmínkách ale Cyril nezaváhal a vytvořil písmo- hlaholici, do které se začaly překládat a zapisovat  texty, což si i děti zkusily. V hlaholici napsaná vlastní jména žáků z 6. B vypadala krásně a závěrečný kvíz ze získaných informací byl také úspěšně zvládnutý!

A protože pro některé žáky to byla první návštěva v knihovně, tak je paní knihovnice seznámila s knihami, které jim jsou v knihovně k dispozici na vypůjčení a se způsobem výpůjčky a hledáním v online katalogu.

Cestou zpět do školy jsme se také ještě zastavili v katolickém kostele, abychom si ukázali, že také zde máme oba bratry znázorněné.

A tak ať všichni neustále rozvíjíme své vzdělání, na jehož začátku nám bratři ze Soluně významně napomohli!