Jak se nám žije v jednotlivých vyučovacích předmětech...

 

Učení mučení?