Prevence na škole

S cíli preventivního působení na škole a výchovně vzdělávacími strategiemi, kterými se pedagogové snaží o jejich naplnění, jsou rodiče seznamováni na třídních schůzkách.

V případě zájmu je možné si ve škole přečíst Minimální preventivní program pro daný školní rok.