Granty Města Olešnice

 

Pro rok 2012 základní škola získala finanční příspěvek z Grantového systému města Olešnice na projekty:

 

Výlet do ZOO- Jihlava

Přehlídka pěveckých sborů - Zpíváme si pro radost

Podpora financování činnosti zájmových útvarů

Atletické přebory o pohár starosty

Podpora ŠSK při ZŠ a MŠ

Jarní dílna ve školní družině

Řemeslné dílny při pivních slavnostech

Letní jazykový tábor

Fotografování

Oslava dne dětí

Mikulášská nadílka

Vánoční dílničky

Slovo je taky čin, aneb putování mediálním světem

Ukáži, co dokáži

Sousedé se stávají přáteli

Mladí modeláři

Preventino