7. ročník

Kdo nás učí v  7. třídě?

Třídní učitelka 7. A: Lenka Němečková

Třídní učitelka 7. B: Eva Novotná, od listopadu Jana Sýkorová

 

český jazyk - vyučující Petra Bílková  (7. A), Eva Novotná (od listopadu Ludmila Huvarová) (7. B)

německý jazyk- vyučující Lenka Němečková

anglický jazyk- vyučující Erika Cacková, Eva Novotná (od listopadu Ludmila Huvarová)

matematika- vyučující Lenka Němečková

přírodopis- vyučující Marie Plíhalová

dějepis- vyučující Helena Bartošovská

zeměpis- vyučující Vlasta Vaněrková

fyzika- vyučující Miroslav Halámek

občanská výchova - vyučující Drahomíra Bednářová

rodinná výchova- vyučující Lenka Němečková

výtvarná výchova - vyučující Lenka Veselá

hudební výchova- vyučující Eva Novotná (od listopadu Ivana Vysloužilová)

tělesná výchova- vyučující Milan Reška, Pavel Habanec

pracovní činnosti- vyučující Jana Sýkorová, Pavel Habanec

 

Ředitel školy: Vladimír Hél

Zástupkyně ředitele: Drahomíra Bednářová

 

Školní metodik prevence: Lenka Němečková

Výchovný poradce: Vlasta Vaněrková