Dopustíme-li nedbalostí svou, aby někdy jazyk náš vychlazen byl, nebude jináč, než že tím, což jsme, národem českým, býti přestaneme a časem v národ docela jiný a cizí se proměníme.

Václav Matěj Kramerius

Jak nám to jde v češtině?

Foto v nabídce vlevo.